فصلنامه مدیریت جهادی

هسته مدیریت جهادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فصلنامه مدیریت جهادی

هسته مدیریت جهادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

اسلايدر تصاوير

۱ مطلب با موضوع «نگاه نو» ثبت شده است

مجله خود را متعهد می داند که در هر شماره، سنگی روی بنای مدیریت جهادی بنهد و یک حرف علمی متقن در این زمینه صادر نماید.

منتظر مطالب ارزشمند شما هستیم